1:a sidan
Skip Navigation Links

Mjöldagg
Skrivet 2016-01-05

Mjöldagg en svampinfektion som drabbar många växtarter och över hela jordklotet. Det drabbar vindruvor och vinrankor i väldigt hög grad och även då över hela jordklotet där man odlar vinrankor. Svampen växer framförallt på unga skott och bär som inte bytt färg. Den känns igen som att det ser ut som ett vitt mjöl kommit på växten. Tredje bilden nedan visar små svarta prickar på vilket visar mjöldagg i ett utvecklat stadium och de svarta prickarna som är sporsäckar och snart spricker de och hela vingården är full av sporer. Har det gått så här långt är nog hela den här säsongen förlorad.

Mjöldagg på unga vindruvor. Kraftigt mjöldagg angrepp på bladen På baksidan av bladen bildas det svarta sporsäckar. In bild som beskriver mjöldaggens livscykeln.

Svampen övervintrar i marken eller under barken på rankan. För att en ska vakna till liv på våren/försommaren så behöver åtminstone en liten regnskur och/eller bevattning och temperatur överstigande 15 grader. Mellan 20 - 30 grader och fuktig miljö så är den mest aktiv och sprider sig snabbt. Finns det då löv eller bär som är unga så är risken för en attack av mjöldagg. Miljön på vår vingård uppfyller ofta dessa randvillkor och det ska vi beakta vid framtagande av sprayprogram.

Tillgängliga bekämpningsmedel är:  

  • Svavel är ett sedan flera hundra år beprövat preparat och fungerar utan att någon immunitet verkar byggas upp. Svavel är dock inte särskilt verksamt vid en temperatur under 18 grader eftersom det måste förgasas för att fungera. Det kan också ge brännskador på frukten vid temperaturer från 30 grader. Vi har använt i huvudsak svavel under några år och det har fungerat. Möjligen en eller två klasar har blivit angripna.
  • DMI (demethylation inhibitors) är inte ett kemiskt ämne utan möjligen en grupp av ämnen. De fungerar genom att de angriper svampen i tidigt tillväxtstadium men för hindrar inte spridning av sporer. Det kan vara effektivt mot en efterbehandling efter en infektion av mjöldagg för att rensa ut de sista svamparna. Bekämpningsmedlet utvecklar resistens hos svamparna och det har skett på många platser. Hur det är i vårt område vet vi inte för närvarande inte. Hur som helst så måste det användas försiktigt, kanske högst tre gånger per omgång och sedan använda något annat spray. När det används måste full dos enligt tillverkaren användas och bra sprayning ska utföras så att inte resistens byggs upp.

    Preparatet kan framkalla allergi och är irriterande på slemhinnor. Svider om det kommer i ögonen. Exempel på DMI är Topaz.

  • Strobilurin är ett ganska nytt spray mot ett flertal svampinfektioner. Det fungerar genom att blockera andningen för mitokondrierna. Sprayet är effektivt och anses vara ofarligt för människan och insekter. Det är också verksamt mot andra svampinfektioner såsom Botrytis. Det finns också här risk för att resistens byggs upp varför bara två sprayningar i rad ska göras åt gången.

    Exempel på preparat är Flint.

Det finns flera ämnesgrupper tillgängliga som är intressanta att spraya mot Mjöldagg såsom triazol. Men just nu ska vi försöka bygga ett roterande schema kring dessa tre ämnen mot mjöldagg. Flint kommer också att hjälp mot botrytis och lite andra svampangrepp.

Språk:
Svenska: Mjöldagg
Engelska: Powdery Mildew
Italienska: Oidio