1:a sidan
Skip Navigation Links

Botrytis 2016-04-24

Texten nedan bygger på mycket text som vi läst och sett själva, men den sammanfattning som vi i skrivandets stund lutar oss mot är i första hand "Botrytis Management" från University of Tasmania.

Botrytis är en svampinfektion, en svamp som alltid finns tillgänglig på en vingård. Den bara väntar på rätt tillfälle att utvecklas. När den får gynnsamma förhållanden att utvecklas så innebär det att bären ruttnar. Vid infektion så dunstar vatten från vindruvan och smakegenskaperna ändras i frukten. Man ska också veta att det finns specielle vintyper som framställs av botrytis smittade vindruvor så som tokajer. Vinet får en liten annan smak och sockerhalten ökar så vinet kan bli starkt och sött.

Svampen angriper vindruvan genom små sår i skinnet eller naturliga öppningar som finns i vindruvan. Sådan skada eller öppning kan uppkomma när blom hatten lossnar från blomman och vindruvan kan här bli infekterad av Botrytis cinera. Den finns andra händelser som kan göra öppningar i bären och låta Botrytis cinera passera in bäret. Exempel på sådana händelser är hagel, insektsbett, andra svampsjukdomar.

faktorer som sedan påverkar Botrytis cinera att utvecklas sedan är:

  • Sockerhalten i bären.
  • Temperatur och relativ fuktighet.
  • Vindruvans fysiska egenskaper såsom skinnets tjocklek och hårdhet
  • Mängden förekomna sporer förra året.

Det finns tre kritiska tidpunkter för botrytis och det är:

  • När blom hatten faller av
  • När vindruvsklasen stänker sig
  • När vindruvorna byter färg.

Vårt sätt att sköta vindruvorna är att hålla vinrankan luftig och begränsa antalet klasar med bär. Vi planerar också att spray vindrankorna:

  • Någon eller några gånger vid blomning, Teldor
  • när klasarna stänger sig, Rovral
  • och efter att vindruvorna bytt färg, Scala.

Dessutom så kommer vi på försök att ge gibberelin till vindruvsklasarna för ca 60 st plantor. Detta för att se om vi får en ökad tillväxt av skaftet i klasen och därmed lite glesare mellan vindruvorna. Gibberelin är ett naturligt växthormon som finns i vinrankan.

Svenska: Ädelröta
Engelska: Noble rot
Italienska: Botrytis