1:a sidan
Skip Navigation Links

Fenologi (från grek. Läran om att bli synlig) Uppdaterad 2020-01-07

Vinrankans fenologi delas in i olika faser och vi vill beskriva dessa med hjälp av BBCH skalan som är utvecklad för många olika växtarter såsom vinrankor. Skalan innehåller följande grupper:

0: Germination, sprouting, bud development
1: Leaf development 2: Formation of side shoots, tillering
3: Stem elongation or rosette growth, shoot development
4: Development of harvestable vegetative plant parts, bolting
5: Inflorescene emergence, heading
6: Flowering
7: Development of fruit
8: Ripening or maturity of fruit and seed
9: Senescence, beginning of dormancy

För vindruvor så blir det som följer (obs ej en fullständig beskrivning):
Fas 0 0 Knoppen börjar växa.
08 första löven börjar synas och knoppen har öppnat sig.
Fas 1 1 Bladen utvecklas.
16 Bladen utvecklas och avståndet mellan bladen ökas. Stomaterna börjar också fungera så att sporer kan komma in i växten.
Fas 5 5 Utveckling av blommställningar.
55 Vindruveblommorna blir synliga och blommorna distanser sig.
Fas 6 6 Blomning
61 Första blommorna (ca 10 %) är synliga och skalet kring knoppen faller av.
Fas 7 7 Utveckling av frukten.
75 Bären har en storlek motsvarande en ärt.
77 Klasen stänger sig, dvs bären har blivit så stora att de går ihop runt klasen.

Har är vktigt att spraya innan de stänger helt om man vill att sprayet ska komma runt hela bäret.
Fas 8 8 Mognad av frukten.
81 Inledning av färgförändring. (Inviatura.)
83. Färgförändringen har skett till 50 %
85 Färgförändringen är komplett.
89 Mogna och färdiga att plockas,

Till detta kommer klass 9 som handlar om rankans övergång till sitt viloläge under vinterläge.