1:a sidan
Skip Navigation Links

Dagbok från Vingården

Vi skriva in viktiga händelser som vi gör med våra vindruvor och vin här. Temperatur och väder försöker vi att alltid ange för kl 12 på dagen.
Ny regnmätare från Clas Olsson hat installerats den 19/5 2015, och förhoppningsvis fungerar.

Markera år i nedrullningslistan.
 
Datum Väder Temp Regn Beskrivning
2021.09.25 23,00 0 mm Vi kontrollerade sockerhalten på översta raden och fick den till dvs. samma som för några dagar sedan. Dock kan man konstatera att mognadsnivån verkar bli jämnare på den här raden.

Vi har också beslutat att försöka ha vedemia den 5 eller 6 oktober om inte boytrites eller vildsvin tagit vindruvorna.

2021.09.22 25,00 0 mm Vi har idag tagit sockerhalten på vindruvorna genom att plocka fem vindruvor per terrass, slumpmässigt valda.
Rad från nedan Brix Alkoh 4
1 18,5 10,5
2 18,5 10,5
3 18,5 10,5
4 20,5 11,8
Urvalet på fem bär är inte alls statistiskt säkerställt och det kan därför gå upp och ner på ett ologiskt sätt. men det är ändå en fingervisning.
2021.09.20 21,00 0 mm Vi har idag mätt sockret på vindruvorna och de verkade ha mognat på en hel del de senaste dagarna. Mätningen gav följande resultat:
Rad f. Nederst Brix Pot alkohol
1 17,5 9,8
2 18 10,1
3 21 12,2
4 21 12,2

Valet är inte statistiskt korrekt, för litet urval har plockats. Men det verkar som om vindruvor högre upp har bättre mognad än de nedersta. Det verkar också vara i överensstämmelse med de visuella iakttagelserna som kan göras.

2021.09.17 22,00 0 mm Har mätt sockerhalten vindruvorna och fick ett värde på 17 brix.

moteden för urvalet är fortfarande inte särskilt bra, men kan vara en indikation att so kerhalten stiger något.

2021.09.10 26,00 0 mm Det här året började bra och vi förväntade oss att nästan få full skörd det året. Se bild från slutet av juni.
så kom den riktigt kraftiga hagelskuren den 1/8 och slog sönder det mesta. Vindruvorna klarade sig ganska bra men druvstjälkarna blev emellanåt skadade vid infästningen viket får effekter på den fortsatta tillväxten. Löven däremot blev mycket svårt skadade, Se bild. De flesta löven blev nedslagna till marken och de andra blev så skadade att majoriteten vissnade bort.

Socker som fanns i löven blev förstås bortslaget, sedan annat socker gick åt till att skapa nya löv.
Vi antog hypotesen att eventuell var att låta nya löv växa ut och se om de kunde producera nytt socker, vi har läst att löv som bildas på eftersommaren inte alls är så effektiva som de löv som bildas på våren men det var det enda vi kunde göra. Således vi klippte inte bort några nya stjälkar eller löv utan låt dem alla växa ut. Se bild. och Se bild.

De nya löven är mycket mindre vilket kan ses här; se bild av gammalt löv jämfört med ett nytt löv. Det verkar också som om den gröna färgen på de nya löven är mindre intensiv grön än de löv som kommer på våren. Allmänt verkar de nya löven skimra lite i ljust grå brunt och ger inte alls samma intryck som vårens löv; se bild.

Vi har också försökt uppskatta sockerhalten på vindruvorna och den är ca 16,5 % idag, att jämföra med förra året vid den här tidpunkten då sockerhalten var 23 % den 15 September.

2021.08.23 25,00 0 mm Har idag plockat bort en hel del klasar som hade många gröna bär fortfarande.

Vi har inte plockat ihop vinrankorna till smala rankor. Vi låter dom växa yvigt i toppen och på så sätt så hopas vi att de nya bladen som kommer ska kunna få mycket sol. Det är som så att de nya bladen som framför allt kommer upptill i rankan, ska få mycket sol på sig. Vi vet också att nya blad framför allt inte blir syre producent. De blir inte exportör av syre förr än efter tre veckor.

2021.08.17 27,00 0 mm Vi har gått igenom vindrankorna och försökt plocka bort att torkade blad efter hagelskuren samt bundit upp kvistar som hängde en del. På de rankor som vi beskär på nytt sätt var mycket mera utspretade.

Det verkar också som så att färgförändringen av klasarna har stannat upp en hel del efter haglet... vilket kan vara logiskt. Nya blad håller på att komma men de ser inte lika potenta som löven på våren.

2021.08.09 28,00 0 mm Har idag påbörjat att plocka bort de vissnande löven som finns på rankorna efter hagelskuren som kommit.
2021.08.01 26,00 0 mm I natt har det haglat betydande under en timma. Det kom väldigt stora hagel, storlek som en stenkula. Resultatet för vingården är att massor av blad blev slagna till marken och andra blev hålslagna av haglet. För vindruvorna blev skadorna mera begränsade...? Ska försöka att de närmaste dagarna spruta vindruvorna med sulfat och hoppas att de kommer att mogna till september.

Se bild.

2021.07.30 28,00 0 mm Vi ser nu att de rader som vi försökt portiera mera nya skott växer avsevärd mera spretigt mot de som vi bara klippt normalt.
2021.07.29 28,00 0 mm Vi har idag räknat anta klasar och fått det till 1119 st, något mindre än förra gången beroende på att en del plockats bort. Vi kommer att göra en rensning av klasar en gång till innan vi plockar, antag att vi tar bort ytterligare 10 %. Då blir det kvar 1000 klasar. Förra årets genomsnittsvikt var 0,3 kg per klase vilket skulle ge att vi får 300 kg vindruvor.
2021.07.19 29,00 0 mm Vi har idag glesat ut vinrankorna genom följande operation:
 • Öppna rankan så att mera luft kommer in
 • Inte ta bort några skott eftersom de innehåller blad som kommit senare
 • Ibland klippa av den övre delen när den verkade för tät
 • Ibland plocka bort gamla stora blad när de skuggade
 • Räta upp all kvistarna så att det ett minimum av kvistar som korsade varandra.
 • Försökte fästa kvistarna så att de blev helt upprätta
Vi gjorde detta arbete på 4 rader. Sedan ska vi klippa andra fyra rader mera traditionellt för att jämföra sockerhalten på de olika raderna.

Arbetet innebär att alla toppar blev borttagna och då med känd förändring av hormonbalansen.

2021.07.06 28,00 0 mm Vi har räknar antal klasar i Gazo och fått det till 1200 st. Vi får nog räkna med att vi får plocka bort en 10/20 % eftersom det på vissa plantor är för många, men det gör vi först längre fram i höst.
2021.07.04 22,00 2 mm Vi sprayade vindruvorna idag på eftermiddagen (försökte först på förmiddagen men det kom lite regn så vi kunde inte). Vi såg då två klasar som verkade angripna av oidio.
2021.06.23 24,00 0 mm Har idag igen rensat och toppat vinrankorna. Vi gör lite annorlunda i år då vi inte rensar bort skotten för att se om vi får högre sockerhalt genom att låta skotten vara kvar. Detta ska vara möjligt genom att skottens löv blir yngre och därmed mera fotosyntesaktiva. Det här sättet är mera arbetsamt eftersom skotten växer intensivt.
2021.06.14 28,00 0 mm Har idag toppat vinrakorna samt bundit upp en del kvistar som spretat ut en del.

Det hela ser bra ut just nu, möjligen behöver klippa och binda ihop rankorna en del.

Blomningen är nog över nu även om man kan se några ståndare än.
2021.06.01 21,00 0 mm Vi har idag plockat bort löv som kommer att täcka klasen när den böjer sig neråt. Varierar något men tagit bort de 4 - 6 nedersta löven samt alla nya skott som kommer där. Har någon rad kvar att göra, kanske en halv dag.

De mindre klasarna har också börjat blomma. En dag till med sol och det är blommor även bland lite större klasar. Det innebär också att vår sprayning med switch fick en ganska bra timing.

Allmänt kan sägas att det finns många kvistar som verkar underutvecklade. Orsaken kan vara att det förekom en del oidio på kvistarna och som skadat knopparna. De små skadade kvistarna har dock ofta vindruvor som ibland verkar väldigt små

2021.05.06 18,00 0 mm Har idag plockat igenom vinrankorna i Gazo och tagit bort överflödiga skott.
2021.04.18 10,00 0 mm Vi har idag plockat färdigt rankorna från överflödiga skott. Vi såg då också att den gödning som vi gav för någon dag sedan har till del fastnat på bladen och i de fallen har bladen blivit brända. Det var blåkorn som vi använde som gödning men annan gödning har nog också gett samma effekt.
2021.04.17 12,00 0 mm Vi har idag sprayat vinrankorna i Gazo för första gången i år. De nya skotten är till del ganska små men för att stoppa alla möjligheter för oidio att få fäste i år så har vi sprutat med prosper.
2021.04.16 10,00 ja mm Vi har idag beskurit vinrankorna i Mainardo, vilket påbörjades för en tid sedan.

Det har varit kor inne på vingården som har förstört en del. Framförallt brutit av stolpar och förstört olika trådar för support av vindruvor.

2021.04.13 8,00 ja mm Vi har nu under två dagar arbetat med vinrankorna i Gazo.
 • Vi har klippt allt gräs på terrasserna
 • Vi har plockar bort skott från rankorna sådana som inte verkar ge vindruvor och sådana som är överflödiga.
 • Vi har för några terrasser inte plockat skott eftersom vi tycker att det är svårt att se vilka som får vindruvor.
 • Vi har sått ut gödning på samtliga terrasser.
 • Vi har avstått att sparya eftersom vi tycker det är aningens tidigt, väntar till efter regnet.
2021.04.03 18,00 0 mm Vi har idag gått igenom alla vinrankorna för att se om det finns några angrepp från broddmask. Vi hittade inget däremot så har det varit någon insekt och ätit en del av den nyligen öppnade knoppen. Säg också tre insekter man han inte ta något foto av dessa. Gör ny besiktning i morgon.

Vi avvaktar några dagar med att rensa bort icke önskvärde skott eftersom vi vill se vilken skada insekterna gjort på själva nya vindruveklasen.

2021.03.22 10,00 0 mm Har idag besprutat kanter och murar med växtgift eftersom det är väldigt svårt att komma åt och slå dem med despugliatore senare.
2021.02.26 10,00 0 mm Vi har idag spänt upp trådarna lite och gjort lite andra praktiska anpassningar.
2021.02.24 13,00 0 mm Va har idag beskurit alla rankor i Gazo.
2021.02.23 13,00 0 mm Vi påbörjade beskärning av vinrankorna i Mainardo igår på förmiddagen och fortsatte idag fm, men avbryter nu eftersom det är svårt att se om knopparna kommer att komma eller om dom inte är livskraftiga. Vi beslutade således att vänta ett antal veckor för att låta knopparna börja gro och då kan vi se vilka som kommer eller inte.
2021.02.03 18,00 0 mm Vi har nu beskurit hälften i Mainardo. Det som finns på skuggsidan är fortfarande svårt att se vilka knoppar som är livskraftiga.