1:a sidan
Skip Navigation Links

Dagbok från Vingården

Vi skriva in viktiga händelser som vi gör med våra vindruvor och vin här. Temperatur och väder försöker vi att alltid ange för kl 12 på dagen.
Ny regnmätare från Clas Olsson hat installerats den 19/5 2015, och förhoppningsvis fungerar.

Markera år i nedrullningslistan.
 
Datum Väder Temp Regn Beskrivning
2020.09.16 29,00 0 mm Vi plockade alla vindruvorna i Gazo idag. det blev totalt 169 kg som vi plockade.
2020.09.15 29,00 0 mm Kontrollerade vindruvorna och i princip såg de fina ut. Kunde dock se på några ställen att det fanns lite mögelangrepp vilket jag tolkade som begynnande botrytis. Beslöt att vi plockar imorgon så att vi får friska bär.

Bären var väldigt ojämnt mognade och jag mätte ett urval på fem bär och fick sockerhalten till brix 23, men det är bär som har avsevärt mindre socker. Smaken var också ok på bären som jag testade.

2020.09.13 29,00 0 mm En bild från rankan som vi valt att följa det här året.
Se bild.
2020.09.12 30,00 0 mm Var i Peimonte och plockade vindruvor, Dolcetto. Vi plockade 206 kg och de verkade söta och mognade. Provade någon druva och fick en svar på 24,1 Brix vilket är i stort max.
2020.09.02 29,00 0 mm Har klippt bort några vindruvsklasar och även klippt ihop rankorna där de svämmat ut över raderna.
2020.08.25 27,00 0 mm Har kontrollerat socker halten på några druvor (5 stycken slumpmässigt valda och de visade ett Brix på 19,7, dvs alcohol på ca 10 %... målet är brix 24 grader.
2020.08.11 31,00 0 mm Vi har idag klippt ihop och tunnat ut lövver4ker för vinrankorna i Gazo. vid hopklippningen så har vi mycket tänkt på att också föryngra lövverket. Detta mot regeln ett gammalt löv producerar inte mycket fruktos och ett löv som 3-4 veckor upp till 2 månader producerar bra.
2020.08.03 29,00 0 mm Bild på vinranka Sebild.
Bild uppifrån på rankan Sebild.
2020.08.02 31,00 0 mm Vi har räknat klasarna till 585 at i Gazo, Storleken varierar en hel del och många rankor saknar druvor. Värt att komma ihåg till nästa års beskärning.

Vi uppskattar genomsnittlig vikten för en klase till 02 -- 0,25 kg. Årets skörd blir då mellan 100 -- 150 kg.

Vi får hoppas på mer nästa år, då vi det här året har vattnat vindrankorna bra.
2020.07.30 28,00 0 mm Bild på vinranka Sebild.
2020.07.26 27,00 0 mm Det kom en skur med hagel i går vilket skadade vindruvorna en del. Har inte än någon uppfattnin av hur mycket.
2020.07.17 27,00 0 mm En bild från den planta som vi följer det här året. Vi kan nu se att vindruvorna framträdet mer tydligt. Se bild.
2020.07.16 26,00 0 mm Har under någon dag klippt bort all kvistar som växer ut i gången och hindrar solens strålar i Gazo. Vi har också slagit gäset i Gazo mellan vinrankorna. Se bild.
2020.07.08 27,00 0 mm Har idag beskurit vinrankorna i mainardop så matt man kommer fram i raderna. har också börjat slå gräset mellan raderna.
2020.06.13 20,00 0 mm Vi har nu rensat rankorna i Gazo. Det vi gjort är:
  • Där det varit mycket löv har vi plockat bort skott.
  • Vi har plockat bort löven framför klasarna så att solen kommer åt klasarna samt att luften ventilerar dem bra.
  • Vi har frigjort klasarna från ståltråd och annat som den kan ha slingrat sig kring.

Det är inte mycket vindruvor det här året, möjligen någon ranka har lite mer. Det kan bero på att rankorna är bara något år samt att rotsystemet inte etablerat sig bra. Det kan också bero på att förra året förkom det en odio bland våra druvor vilket kan ha påverkat fruktsättningen.
Två bilder, en för och en efter beskärning
Se bild före.
Se bild efter.

Det har också varit mycket regn den här våren och trycket för svampsjukdomar har varit stort

2020.06.08 17,00 0 mm Har idag rensat raderna i mainardo med decespugliatore då vi inte ämnar utnyttja vindruvorna där i år.
2020.06.03 19,00 0 mm För några dagar sedan gick vi igenom alla rankorna som tidigare beskrivits. Idag tog vi också fotografi av rankan som vi följer. Två bilder visas här:
Se bild.
Se bild.
2020.05.31 20,00 0 mm Vi har idag på börjat i Gazo att organisera kvistarna på vinrankorna och binda fast kvisten till övre tråden av stödet. Vi har också toppat kvistarna så att de inte växer längre. Ganska många är över tre meterlånga. nästa arbete är att plocka löv längst ner och även ta bort en del skott.

Vad vi också noterar är att det är viktigt att hålla avståndet mellan kvistarna. när avståndet inte hållits så blir det väldigt grötigt och mycket skuggning av löven.

2020.05.24 24,00 0 mm Rankorna växer och blomställningarna går allt efterhand i blom.

Vi ser här bild på den ranka som vi beslutat att följa under året, Sebild.

Jag måste tillstå att den här rankan som jag råkade välja sköter sig bättre än genomsnittet genom att det kommer inte så mycket sidoskott på den. Vi kan också se hur klasarna börjar vända neråt.

2020.05.22 24,00 mm Vinrankorna har växt bra och man kan se att blommorna börjar komma. Vi har idag slagit växtligheten under rankorna.
2020.05.02 21,00 0 mm Vi har idag och igår slagit gräset i Mainardo. Vinrankorna ser fine ut trots våra burdusa beskärning, kontrollerar bättre imorgon.
2020.04.15 17,00 0 mm Har ida sprayat vindruvorna i gazo med svavel. för att förhindra odio.
2020.04.14 21,00 0 mm Vi har idag fått tillstånd att sköta våra vinrankor, vilket vi gjort. Vi har slagit gräset och plockat bort pinnarna som vi tidigare skurit bort från rankorna. Den ranka som vi ska följa under säsongen artar sig bra ock såg ut så här: Se bild.

Vi kan nu tydligt se hur vindruvsklasarna separeras på skotten och snart blir det dags plocka bort överflödiga kvistar. Sebild.

2020.04.07 20,00 0 mm Idag har vi fått tillstånd att gå ut och beskära vindruvorna i Mainardo. Vi har beskurit ett antal och en hel del återstår. Vi noterade en skillnad på sangiovese och Cabernet Sauvignon genom att cabernet skapar väldigt många ny skott som är bra och dåligt. Dåligt i avseende att man måste plocka bort all extra skott och bra i avseende att det är lätt att låta en ny kvist komma på nya platser.

Vi har beskurit för gången att maximera avkastningen utan att minimera antalet klasar och låta rankorna överleva".

2020.03.30 14,00 2 mm Vi har idag haft möjligheten att vara en stund på vingården. Vilket vi normalt inte kan eftersom det är Corona viruset som styr just nu och vi sitter i karantän. Vi har då tagit ett foto av den planta som vi ska följa genom hela det här året.
Se bild här.

Vi har inte heller beskurit vindruvorna i Mainardo som vi tänkt göra. Allt blir efter när man inte kan arbeta.

2020.02.25 14,00 0 mm Våra rankor är satta på avståndet 1,2 m och vi tror att de klarar mer än ett kilo frukt per ranka, kanske 1,2 - 1,5 kg, Det här är ganska unga rankor och klasarna blir inte jättestor men torde bli genomsnittlig ca 0,2 - 0,3kg per klase. Vi vill också ha en klase per kvist. Det gör att vi ska spara 6-8 kvistar per ranka. Alltså ca 15 cm mellan kvistarna.
Vi har på en kvist markerat knopparna med gröna ringar. Vi har också markerat var vi tänker beskära med röda streck.

Vi vet också att Sangiovese, som det här är, ger många klasar per skott men det får vi rensa senare.

Neda ser du två bilder som visar hur vi löste den här rankan.

Innan vi beskurit
Efter beskärning

Vi har markerat den här busken och kommer att föja den hela året för att se utvecklingen och vad vi måste gör för att anpassa den.

2020.02.25 14,00 0 mm Vi har idag beskurit vindruvorna i Gazo. Vi spar 2 - 4 knoppar per kvist.