1:a sidan
Skip Navigation Links

Sammanfattning av året 2017 ändrad 2018-02-05

År 2017 var intressant och ett bra vindruveår. Det var mycket varmt och torrt med många soltimmar.Nu kanske vindrankor tycker om stor torka men de tycker mycket om sol.

Väder:
Årets början var ganska sval och svalkan var utdragen, men i slutet av maj så kom värmen och sommaren. Det blev mycket varmt och torrt. Från början av juni till oktober kom det bara några droppar regn. Det var det torrasye året på nästan 100 år i stora delar av Italien. Temperaturen från mitten av juni till slutet av augusti var den dagliga högsta temperaturen 30° eller mer. Vid flera tillfällen även över 35°.

Temperaturen på bladen kontrollerades lite då och då men den var oftast under 30 grader, vid några tillfällen var den något över 30 grader. Med hjälp av nödvattningen så var vigören hos vinrankorna god. Kunde hända att de några varma dagar under senhösten var lite slokade på seneftermiddagen. Således verkade inte vinrankorna lidit jättemycket. Bären var också av normal storlek.

Fenologi:
1 mars Vi började plantera nya rankor och ersatte sådana som vi tidigare grävt upp beroende på sjukdom.
15 mars Började vi beskära vinrankorna.
17 mars Ympade gamla Resese till Canaiolo.
1 april Skotten på nedre vingården börjar komma
4 april Direkt under vinstockarna sprayade vi med växtgift (glyfosat)
11 maj Påbörjades arbetet med att plocka bort löv och framför allt skott. Vi plockade enligt följande princip;
  • Sådana som har några blomställningar undviker vi att plocka.
  • Positionera skotten med en manhands mellanrum.
  • Prioritera skott som växer uppåt.
  • Varje ranka kan bära max 8 klasar (undantaget 5-årig Sangiovese).
juni july Gjorde två nödvattningar (ca 5 liter per planta) och rensade skott och blad kontinuerligt på vinrankorna.
13 aug Vindruvorna skiftar färg.
24 aug Rensade bort klasar där det förekom gröna vindruvor.
12 sept Skördade dolcetto och Canaiolo för vidare transport till torkning.
14 sept Skördade en terass Sangiovese (utav någon oförklarlig anledning mognade denne terass mycket tidigar) och Cabernet Souvignon för vidare transport till Cantinan.
30 sept Plockning av kvarvarnde Sangiovese.
10 okt Testade sockerhalten på några kvarvarande klasar av typ Cabernet Souvignon som var Brix 27,7 (pot alkohol 16,8 % och Canaiolo 24,4 (pot alkohol 14 %.)

Intressant försök:

I år har gjorde vi också ett mycket intressant försök med hur många klasar som kan hinna med att bli mogna. För en ci 60 st vinrankor, av de som sattes för 5 år sedan, plockadevi löve och kvistar som på de andra buskarna men vi tunnade inte ut några vindruveklasar utan lät all komma fram.

Resultat Avkastningen på den terassen blev ungefär dubbelt så mycket som tidigare år då rensade bort vindruveklasar eller blommställningar. Nu tog vi ut ca 2 - 3 kg per planta mot tidigar 1 - 1,5 kg per planta. Sockerhalten blev lägre än hos de andra Sangiovese det här året (se tabell nedan) men samma som förra året och ph värdet blev också lite väl lågt.

Vi ändrade också övergripande startegi för lövplockning en del genom att vi plockade inte bort så mycket som tidigare utan lät busken bli lite mer vildvuxen. Vi har också vinrankor där raderna är mycket tätt planterade men det visade inte heller någon skillnad mot där raderna har större avstånd. Vi har dock beslutat att vi ska plantera raderna med ett avstånd av 1,2 meters avstånd och sätta ner längre pålar som är knappt 2 meter över mark, mot nuvarande som är 1 meter över mark och på 1 meters avstånd. Den något minskade bortplockningen av löv verkade fungera bra och teorin är att det blir oftast att solen någon gång under dagen får en sådan vinkel att den även träffar blad som befinner sig lite bakom ytersta raden. Mer om detta senare.

Allmänt gäller dock att vi vill förbättra sockerhalten på vindruverna och där med kanske förbättre mognadsgraden.

Mätning av sockerhalten
I slutet av säsongen gjör vi en hel del mätningar av sockerhalten. Det görs med en refraktometer. För att göra det riktigt måste man vid varje mätning plocka så många vindruver och på sådant sätt att man får ett statistiskt urval. Vi följer inte det fullt ut utan plockar ett färre antal vindruvor. så mätningarna är fn inte rock sience.

Typav vindruva 28/8 1/9 6/9 9/9 13/9 30/9
Sangiovese 5 år 14,1 14,2 15,7 16,6 18 20,4
Sangiovese 14 17 17,4 20,2 18 21,8
Dolcetto 16,1 16,4 18,1 19,4 22,1  
Canaiolo 16,3 16,6 17,2 20,9 21,8  
Cabernet Souvignon 16,2 17,4 17,0 20,2 22,1  

Den druva som mogtnat bäst är tydligen Cabernet Souvignon som har brix 22,1 eller potentielle alkohol på 12,5%. Vi vill ha samma sockerhalt som kan får i Peimonte som är ca brix 23-24.

Vi gjorde också en annan intressant iaktagelse också då vi efter plockningen den 10/10 plockade några kvarglömda klasar och provade sockerhalten på dem. Det blev:
Cabernet Souvignon Brix 27,7
Canaiolo 24,4

Kanske tecken på att vi plockade för tidigt???

De sprayningar vi gjort framgår från sidan "Sprayningar 20167 genom att ställa in dropdownlistan på önskat årtal.