1:a sidan
Skip Navigation Links

Svavel i vin. ändrad 2015-05-24

Nästan i allt vin finns det svavel tillsatt. Det tillsätts för att:
  • Om man inte vill använda eget jäst så dödas de naturliga jäst bakterierna med svavel.
  • Svavel förbrukar en del syre och minskar risken med att vinet blir skadat av syre.'
  • Svavel fungerar som bakteriedödare och och kan delvis förhindra att vinet blir dåligt.
  • Bevarar vinets mörka färg under mycket längre period.

Svavel sprutas också på vinrankan för att förhindra bladmögel på vinrankan (Kanske den mest vanliga parasiten på vinrankan).

Svavel, som är ett mycket vanligt ämne i naturen, tros inte ha några negativa effekter på människan i små mängder. Svaveloxid i luften kan ge andningsproblem och det finns regler om hur mycket svaveldioxid som får finnas i luften. Vissa människor har utvecklat Allergi mot svavel och direkt blir dåliga av att dricka svavelhatigt vin.

Enlig EU lag så måste vintillverkaren skriva på etiketten att vinet innehåller svavel om det innehåller mer än 10 ppm (eller 10 mg per liter). Max mängd i vinet som är tillåtet enlig EU-lag är 160 g/liter.

Vår ambition med svavel.
Vi planerar att använda svavel vid sprutning mot bladmögel. Vi väljer att spruta med svavel därför vi just nu tror att det är det minst farliga preparatet mot bladmögel. Vi kommer successivt att minska doserna som vi sprutar med och på så sätt försöka minimera svavel på vingården. För närvarande använder vi inget svavel vid vin tillverkning och tänker oss inte göra det framåt heller (vi har svavel allergiker i familjen varför vi är starkt motiverad att inte använda svavel).

Hur vi testar för svavel.
Vi har testat en del viner för svavel som vi dricker och fåt kraftigt negativt resultat. Den metod vi använder är följande:

  • I ett uppmätt vin prov driver vi ut svavlet genom att bubbla igenom luft en längre tid (kanske en timma).
  • Luften samlar vi sedan upp och låter den bubbla ner i vätesuperoxid. där det då bildas svavelsyra.
  • Vi titrerar sedan vätesuperoxiden med natrium hydroxid och kan räkna ut hur mycket svavel som fanns i vinet.
Vi ämnar också testa vårt vin med samma metod.