1:a sidan
Skip Navigation Links

Dagbok från Vingården

Vi skriva in viktiga händelser som vi gör med våra vindruvor och vin här. Temperatur och väder försöker vi att alltid ange för kl 12 på dagen.
Ny regnmätare från Clas Olsson hat installerats den 19/5 2015, och förhoppningsvis fungerar.

Markera år i nedrullningslistan.
 
Datum Väder Temp Regn Beskrivning
2018.10.14 22,00 0 mm Har idag fyllt olja på vinet så det är skyddat mot luft. Nu väntar vi ca 2 månader innan vi göt nästa drag.
2018.10.03 22,00 0 mm Vi har idag skördat vindruvorna och det blev möjligen något bättre än väntat. Utfallet blev:
Område Sort Antal Vikt Totalt kg Utfall
1 Sangiovese 121 155 20 13
2 Sangiovese 247 200 50 50
3 Sangiovese 284 210 60 65
4 Canaiolo 124 120 15 34
5 Cabernet 512 120 61 77
6 Canaiolo 117 130 15 25
7 Sangiovese 286 250 70 80
Dolcetto 289 250 70 82
För rad 1 som verkar blivit felaktigt uppskattat beror på att många vindruvor blev stulna där. Någon som kommit in och stulit.
2018.09.24 27,00 0 mm Har idag ånyo tagit lite indikationer på sockerhalten. Notera att vi tar inte ett us tillräckligt stort för att kvalificeras för ett statistiskt urval. Resultatet blev vilket blev:
Omr Brix
1; 20,6
2 19,2
4 19
5 20,2
7 18,8
8 19,4
 
2018.09.17 23,00 0 mm Har idag ånyo tagit lite indikationer på sockerhalten. Notera att vi tar inte ut urval tillräckligt stort för att kvalificeras för ett statistiskt urval. Resultatet blev vilket blev.
Omr Brix
1; 20,8
2 -
4 20,5
5 18,8
7 17,6
I övrigt ser det ganska bra ut bortsett från dolcetto druvan som har drabbats av botrytis.
2018.09.07 24,00 0 mm Har idag ånyo tagit lite indikationer på sockerhalten vilket blev.
OmrBrix
118,4
216,2
416,3
514,8
718
817

Resultatet verkar inte logiskt mot tidigare resultat men det är endast ett tecken på att vi tar ett mycket litet prov som inte uppfyller kraven på statistiskt riktigt urval. Det här året är också speciellt eftersom mognaden sker vfäldigt ojämnt över fältet.

Dolcetto är nu nästan helt rutten utav den sk Noble root. Än så länge har de övriga vindruvorna klarat sig.
Tankarna över hur vi ska göra med årets skörd varierar över tiden. Just nu lutar det över att vi väntar med plockningen och lägger allt i en tunna för jäsning (friska och ruttna) och all får sitta kvar på rankan ett tag så vi får en typ av indunstning.

2018.09.02 24,00 3 mm Har idag ånyo skaffat lite indikationer på sockerhalten vilket blev.
OmrBrix
120,5
316
414,8
517,4
713

Sangiovese har en lång väg kvar. Även den här gången så tar vi inget statistisk urval utan kontrollerar bara några bär. Konstateras kan också göras att det är väldigt ojämn mognad.

2018.08.28 28,00 0 mm Har idag besiktigat vingården och tagit lite socker prover. Det kan konstateras att skörden blir liten i år. Dessutom så ser vi att mognaden går väldigt ojämnt. En del druvor börjar närma sig plocknings dags medan andra fortfarande är gröna. De socker prover vi tog varierade också från 15 till 19,5 brix. Då plockade vi också avsiktligt inga riktigt gröna bär som förmodligen är ännu lägre. Vi såg inga som än hade drabbats av botrytes. Nu gäller det att försöka hålla ut så länge som möjligt och plocka sent.
2018.08.12 27,00 0 mm Vi har nu räknat alla klasarna på vingården och uppskattat vilken skörd vi får i år, vilket redovisas nedan. Dessvärre så blir det en väldigt liten skörd, kanske beroende på att det var väldigt tort i förra år vilket kan påverkat knoppsättningen.

Numrering av terrasserna på vingården      
1  
2 3
4 5
6 7
 

       
Område Sort Antal Vikt Totalt kg
1 Sangiovese 121 155 20
2 Sangiovese 247 200 50
3 Sangiovese 284 210 60
4 Canaiolo 124 120 15
5 Cabernet 512 120 61
6 Canaiolo 117 130 15
7 Sangiovese 286 250 70
Dolcetto 289 250 70

 

Antalet kg av respektive sort:      
Sangiovese 200
Canaiolo 30
Dolcetteo 70
Cabernet 61
2018.08.07 30,00 0 mm Bären börjar nu ändra färg. Det är nog en vecka sedan man såg den första nyansen och det är för närvarande inte många som har bytt färg så det verkar vara en utdragen process.

Det hat också varit hagel det här året vilket man ser tydliga spår av på bären

2018.07.21 28,00 0 mm Har idag klippt ihop rankorna och kan konstatera att de har börja komma peronospora på dessa - många oljefläckar. Det verkar dock som om angreppet i första hand är i toppen på rankorna. Måste imorgon spruta med Fosetyl och koppar.
2018.07.15 28,00 0 mm Klippte ihop vinrankorna vilka vuxit ganska mycket. Tar också bort kvistar som inte har några vindruvor för att lufta upp rankorna. Sprayade idag med fosetyl också för ett extra skydd.
2018.07.02 28,00 0 mm Har idag sprayat vindruvorna med bl. a switch som är mot Botrytis. Vi noterade också att delar av en någon klase verkade ha blivit drabbade av oidio. Får hålla det under uppsikt. Sprayade också idag extra stark dos med sulfa för att bromsa utvecklingen. Sprayade också från båda hållen av raderna så att täckningen skulle bli bra.
2018.07.01 25,00 mm Klasarna börjar nu stänga sig. En del är allaredan stängda medan andra fortfarande har en bra bit kvar.
2018.06.25 24,00 0 mm Har idag sprayat vinrankorna och kontrollerat status. Så här långt verkar det vara väldigt bra med vindruvorna. Klasarna håller på med att vända nedåt och bären växer till sig. Jag upptäckte dock en liten del av en klase (5 bär) som verkar ha fått oidio. Jag tog bort den genast i förhoppning det inte kommer flera.

Min stora oro är hur det blir med botrytis det här året eftersom det har regnat ganska mycket.

Trots regnet är det rekommenderat att börja vattna lite just nu
2018.06.20 31,00 0 mm Värmen har nu kommit.

Vi har idag avslutat plockningen av skott från vinrankorna och de sista vi plockade var Canaiolo. Dessvärre måste vi konstatera att de var väldigt mycket smittade av mal di esca.

2018.06.18 27,00 0 mm Vi håller fortfarande på med att rensa rankorna från överskotts grönska, vi kan då konstatera att det blir inte mycket vindruvor i år. Det beror dels på att vi försökt spraya med koppar som slagit ut många klasar och kanske också beroende på att vi beskurit lite för hårt.
2018.06.16 23,00 0 mm Håller fortfarande på med att plocka kvistar och löv på vinrankorna. Det är dock på en hel del klasar som det fattas en hel bär vilket jag förmodar att det beror på att vi sprayade under blomningen perioden. Liten fingervisning om hur det kan gå med att spraya under blomning.

En hel del klasar är dock nästan helt utan bär vilket kan förmodas bero på att vi har sprayar för hårt eller med för mycket koppar.

2018.06.14 23,00 mm Har varit borta en vecka.

Det är väldigt fuktigt och det regnar nästan lite varje dag. Just nu arbetar vi med att plocka bort skott och rensa längst ner på vinrankorna. Väldigt tidsödande arbete. Hoppas bli färdig i början av nästa vecka.
2018.06.01 22,00 0 mm Vi har idag plockat igenom och bundit upp de första Sangiovese som vi köpt. Vi har gjort det väldigt omsorgsfullt och det har tagit lång tid. Vi gjorde följande:
  • Vi har tagit bort många kvistar som inte hade några druvklasar.
  • Vi har bara sparat en druvklase per kvist.
  • Vi har plockat bort alla skott som växer under blomställningen eller är i jämnhöjd med blomställningen.
  • Vi har tagit bort de 2 eller tre nedersta löven på varje kvist.
Vi påbörjade också Cabinet Sauvignon men tyckte att deras blomställningar var lite små varför vi avvaktar lite med att rensa dem. Vi kommer bara att binda upp dessa just nu.
2018.05.29 22,00 3 mm Vi har idag plockat färdigt och bundit upp vindruvorna i Gazo. Vi slog också det lite långa gräset där.

I Mainardo besiktigade vi också på eftermiddagen och där brådskar det att binda upp rankorna. Det är väldigt yvigt i växt och flera kvista har brutits av av sin egen vikt. Binder upp akut i morgon och rensar sedan mera systematiskt.

2018.05.25 23,00 0 mm Vi har köpt en ny sprayare, atomizzatore, vilken vi använde för första gången igår. Dessvärre så fungerade den inte helt bra och vi har tillskrivit leverantören.

Annars är det dagliga arbetet mycket inriktat på att nästan dagligen plocka och justera vinrankorna, vilka nu har börjat växa bättre.

2018.05.12 17,00 2 mm Har idag sprayat vinrankorna och försöker hitta lämplig dosering men det är svårt. Resultatet blir att vi sprayar med lite låg dos, ska försöka öka till nästa gång.
2018.05.07 18,00 10 mm Vi har börjat med andra rensningen av skott, vilken är mycket snabbare än den första.

Det här året har så här långt varit ganska sval och regnig.

Vi hat köpt två regnmätare på Clas Olsson men bägge har gått sönder och vi kan fortfarande inte ange hur mycket det regnar.

2018.05.02 15,00 1 mm Man kn konstatera att broddmasken har varit framme även i år. de skador den har förorsakat är inte väldigt omfattande, men det är några rankor som fått påtagligt med stryk.

Vår rensningen av skott fortsätter och här visas bild på en nyligen rensad ranka. Här hoppas vi att varje kvist kommer att få plats när den växer upp. Se bild.

2018.04.30 20,00 0 mm Vi har idag gått igenom 1/3 av vingården och plockat bort överflödiga skott. Tanken är att vi plockar bort så att när kvistarna växer upp får de plats och vi ska då inte behöva plocka bort ytterligare kvistar, vilket förmodligen tar bort en del kolhydrater som ger energi till växten.

Vi gör det här mycket tidigare i år vilket är mycket lättare. Vi gör det tidigare eftersom vi funnit lite mera erfarenhet och vet hur vi vill ha plantan när den är färdigutvecklad. Sedan vad det ger för resultat i slutändan får vi se.

2018.04.27 18,00 0 mm Har idag slagit gräset mellan raderna och dessutom plockat igenom rankorna och tunnat ut antal skott. Det är gjort i Gazo.
2018.04.24 17,00 0 mm Vi har idag planterat in några nya Sangiovese för sådana vinrankor som dött. Har också hittat en Canaiolo bland Sangiovese vilken ska ympas om nästa år.
Vi har också markerat den här plantan med ett rött band.
2018.04.23 18,00 0 mm Det verkar ha blivit planterat Sangiovese bland Canaiolo. Detta måste vi ympa om vi vill satsa på canaiolo.
Samtliga icke Canaiolo på områden där det ska vara Canaiolo har markerats med ett rött band strax ovan marken. Detta för att vi lätt ska kunna ympa dessa i vår, om vi så beslutar.
2018.04.20 22,00 0 mm Har nu klippt ner nästan alla kvistar så att vi bara sparar primär och ibland sekundärskotten. Syftet med det är att spara massor av arbete. Hoppas att det kommer vindruvor alla fall.
2018.04.17 19,00 0 mm Vi har idag börjat med att klippa ner skotten så att det återstår ett eller två skott bara. Dett för att förenkla kommande plockning av kvistar. Det är dock frågande om det blir mycket mindre med vindruvor I år eftersom det sägs (vetenskapen) att de fjärde skottet har mest druvklasar. Vi får se vad det blir.
2018.04.07 15,00 0 mm Vi har idag beskurit de sista vindruvorna som var en rad canaiolo. Vi beskar dem med mycket kort och lämnade bara primär möjligen 2:a knoppen. Detta för se om det ger någon mindre fruktsättning.
Fenologiskt så har knopparna börja svälla men inte spricka än.

Regnet fortsätter I den här delen av Italien. Det regnar nästan varje dag.

2018.03.12 10,00 100 mm Det har idag kommit ca 100 mm regn och det har regnat väldigt ofta i februari och även mars.
2018.03.08 10,00 0 mm Har nu i två dagar arbetet med att beskära vinrankorna. För alla rankor tar vi ut tre eller fyra (oftast fyra) kvistar på vardera sida om stammen och för sangiovese har vi lämnat ca två knoppar per ny kvist och för övriga sorter har vi lämnat 4 knoppar. Detta för att Sangiovese ger så väldigt många skott.

Det återstår fortfarande tre terrasser att beskär, vilket vi får göra när vi kommer till baka

2018.02.14 11,00 0 mm Har idag beskurit vinrankorna i gazo. Det är förra årets plantering men det var ganska många som dött av de som planterades.
2018.01.30 12,00 0 mm Vi har idag sprutat med växtgift under vinrankorna för att få kontroll på allt ogräs som växer där. För ogräset mellan raderna si slår vi ogräset några gånger per år.