1:a sidan
Skip Navigation Links

Här skriver vi alla viktiga händelser som vi gör med olivträden och dess bär. Temperatur och väder försöker vi att alltid ange för kl 12 på dagen.
Nederbörden, kallad regn, förmodas vara samma som för vindruvorna (avståndet är ca 1 km).


Markera år i nedrullningslistan.
 
Datum Väder Temp Regn Beskrivning
2019.04.12 15,00 Mäts ej mm Det har nu börjat regnat och eldningsförbudet har hävts upp och vi har nu bränt en hel del av klippet efter beskärningen.
2019.04.07 13,00 Mäts ej mm Arbetet har mycket bestått av att beskära bränna, nu när regnet har kommit kan vi elda igen, samt städa och strukturera.

Beskärningen är nu helt inriktad på Vaso polycone o Vaso cone. Vi hoppas inom några år har vi omformat de flesta träden

2019.04.06 11,00 4 mm Vi har nu lyckats hålla vildsvinen borta under nästan ett år och vi har ändrat på sträckningen av stängslet och tagit in en större del av olivlunden. Det arbetet fortsätter succésvit under året.
2019.03.22 19,00 Mäts ej mm Nu kan man se begynnande blomställningar på några träd.
2019.03.15 16,00 0 mm Har idag sått på gödning på marken.
2019.03.09 16,00 0 mm Har idag bränt det vi skurit bort från träden. Allt har vi inte bränt men det tar lång tid då vinte vill ordna någon skogsbrand.
2019.03.03 14,00 Mäts ej mm Har påbörjat att beskära olivträden och försöker anpassa träden till en Vaso policonoci.
2019.02.15 15,00 Mäts ej mm Har idag påbörjat att slå gräset under olivträden i Gazo.