1:a sidan
Skip Navigation Links

Laboratorium för vin och olja.

vintillverkningen i Europa byggde mycket på vinmästarens förmåga att med lukt, syn och smak kunna fastställa vad som saknades i vinet och när nästa steg skulle påbörjas. Man använde sig ganska lite av kemiska och mikrobiologiska tester vid vintillverkning. Även om fransmannen Pastuer (1822 - 95) är vinanalysen fader. De nya vinproducerande länderna (Usa, Sydafrika och Australien) hade inge gamla traditioner och gamla seder kring vin tillverkning och det blev naturligt för dem att lita mera till vetenskapliga metoder. Resultatet blev att de började producera vin med god och jämn kvalitet. De facto de höjde nivån på hela världens vin produktion då Europeiska länderna började med vetenskapliga analyserna också.

Det finns nu inga entydiga recept på hur man gör bra viner utan det är fortfarande mycket beroende på den enskilda vinmästaren. Vetenskapliga metoder kan hjälpa till med viss bas information som vinmästaren får tillgång till när han tillverkar vinet. Vi planerar i första hand utföra följande tester.

Innan plockning göra vi följande tester för att fastställa när druvan ska plockas:
 1. Sockerhalten i druvan.
 2. pH-värdet.
 3. Syreinnehåll.

Dessa tester kommer att göras ca en gång i veckan efter att vindruvorna ändrat färg (någon gång i augusti).

Under fermenteringen kommer ett flertal tester att genomföras nämligen:

 1. Sockerhalten.
  1. Fermenterbart socker.
  2. Kvarvarande socker.
 2. pH-värdet.
 3. Syreinnehåll
  1. Lättflyktiga syror
  2. Total syrehalt
 4. Alkoholhalt
 5. Mikroskoptester

Dessa tester kommer att utföras i stort sett dagligen under fermenteringen. Vissa tester kommer att utföras oftare.

Efter fermenteringen kommer ett flertal olika steg som ska genomföras för vinet som också kommer att följas noggrant med analyser av kemisk och mikroorganisk natur. Vilka tester som kommer att genomföras då har inte helt fastställts än utan kommer att fastställas under vintern och våren.

Vi planerar att beskriva testmetoderna och resultaten här på hemsidan. Metoderna kommer att beskrivas under vintern 2013 och resultaten kommer att presenteras efter att vi genomfört testerna.